Łazienkowce

2015-2018
olej na płótnie
18 x 24 cm
Cykl mini obrazów, który będzie powstawał na bieżąco w chwilach odpoczynku od większych formatów. Nie określam ostatecznej ich liczebności.

Łazienkowce

2015-2018
oil on canvas
7,1 x 9,4“
A cycle of mini paintings that was created on an ongoing basis while resting from larger formats. I have not specified their definite number.