Tryptyk: Zanurzenie III

2018 rok
olej na płótnie
130 x 170 cm
Łączy w sobie sprzeczności; wizualną lekkość i negatywne emocje jakimi dysponuje człowiek oraz ich bezpośredni wpływ jaki na niego wywierają.
Jest to broń której używa sam przeciwko sobie.
Widoczny jest proces oddalania się oraz przejście ze stanu obojętności do stanu narastającego niepokoju a nawet cierpienia.

Triptych: Immersion III

2018
oil on canvas
51,2 x 66,9“
It combines contradictions; visual lightness and negative emotions that a person has at his disposal and their direct influence on him
It is a weapon that he uses against himself
There is a visible process of moving away and transforming from a state of indifference to a state of increasing anxiety and even suffering.