Agata Wolniewicz

Painter / Visual Artist / Graphic

Cykl: Światło III

2018 olej na płótnie 180 x 130 cm
Cykl Światło składa się z pięciu płócien. Graficzne smugi światła symbolicznie obrazują odmienne stany świadomości bytu oraz związane z tym poczuciem podejście do życia. W połączeniu z ciałem-medium, wizualnym, namacalnym nośnikiem tego, co kryje się wewnątrz każdej z postaci jesteśmy w stanie zinterpretować pozawerbalne komunikaty, które niejednokrotnie potrafią wyrazić więcej niż wiele słów. Dzięki ciału i aurze jaką wokół niego tworzy człowiek, świadomie lub też mniej świadomie kreowany jest obraz, poprzez który czyta go reszta świata.