Agata Wolniewicz

Painter / Visual Artist / Graphic

Tryptyk: Zanurzenie I

2018 olej na płótnie 170 x 130 cm
Tryptyk Zanurzenie łączy w sobie sprzeczności: wizualną lekkość i złe emocje. Jest opowieścią o destrukcyjnej sile, która wyrażona wcześniej czy później powraca do swego twórcy. Widoczny proces oddalania się oraz przejście ze stanu obojętności do stanu narastającego niepokoju a nawet cierpienia wskazują na negatywne konsekwencje.