Wiatrak

2012 rok
linoryt
42 x 40 cm

Windmill

2012
linocut
16,5 x 15,7”
Piętrząc się nad ugorów chętną mu równiną,
Wiatrak, na wszystkie wokół odsłonięty światy,
Poskrzypuje drewnianą w tańcu krynoliną,
A na trawę, jak diabeł, miota cień rogaty.

Wędrowcze, w jednym miejscu zatkwiony kosturem,
Co znaczą twoje wstrząsy i nagłe podrygi?
Komu kłaniasz się wokół dębowym kapturem?
Z kim tak trafnie rozmawiasz na migi i śmigi?

W co wierzysz? Kogo widzisz nad sobą w lazurze?
Gdybyś się uczłowieczył — jakie miałbyś lica?
Co za stwór się zataił w twej sękatej skórze?

Bolesław Leśmian

Dzikie Łabędzie

2012 rok
linoryt
42 x 40 cm

The Wild Swans

2012
linocut
16,5 x 15,7”
“... kiedy słońce zanurzyło się w wodzie, opadły nagle ich łabędzie pióra i ukazało się jedenastu królewiczów, braci Elizy...”

Hans Christian Andersen

Money, money, money...

2010/2011 rok
linoryt
36 x 30 cm

Money, money, money...

2010/2011
linocut
14,2 x 11,8”

Ptaki

2011 rok
linoryt
50 x 16 cm

Birds

2011
linocut
19,7 x 6,3”