Artykuł w Hot Magazine Nr 154 Artystyczny Szczecin / An article in Hot Magazine No. 154 Artistic Szczecin
Wystawa indywidualna „Pomiędzy”, Galeria Poziom 4, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin / Individual exhibition „Between”, Gallery Level 4, the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin
Look at us - wystawa prac pracowników Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie / Look at us - an exhibition of the work of employees of the Faculty of Visual Arts, Szczecin Academy of Art Museum of Technology and Communication in Szczecin
Artykuł na Sztuka w Szczecinie, Młodzi utalentowani, 2017/2018 rok / An article on Art in Szczecin, Young talented, 2017/2018
Artykuł w Magazynie Kurier szczeciński, Malarskie „psycho-piksele”, 2017 rok / Article in Magazyn Kurier szczeciński, Painting "psycho-pixels", 2017
Artykuł w magazynie Format, 25. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin 2016. Malarstwo z perspektywy robaka, 2016 rok / An article in the magazine Format, 25th Polish Contemporary Painting Festival Szczecin 2016. Painting from the perspective of a worm, 2016
Wystawa finalistów 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin / Exhibition of the finalists of The 25th Polish Contemporary Painting Festival. Pomeranian Dukes' Castle, Szczecin
Plener malarski, Sól Kiczora, 2016 rok / Open air painting, Sól Kiczora, 2016
11. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych inSPIRACJE / OKSYDAN / The 11. International Festival of Visual Arts inSPIRACJE / OKSYDAN
Design Days 2015 - Były to 3 dni spotkań z designem, przemysłami kreatywnymi, projektantami, innowacjami oraz upcyklingowym działaniem na rzecz społeczeństwa i w końcu prelekcje, spotkania branżowe oraz bezpłatne warsztaty / Design Days 2015 - Those were 3 days of meetings with designing, creative industry, designers, innovations and upcycling action to society and finally prelections, industry meetings and free workshops
fot. Ewa Kaziszko
fot. OFF Marina
fot. Ewa Kaziszko
Poczdam - Kreatywna Prezentacja Pomorza Zachodniego w ramach obchodów 25-lecia Kraju Związkowego Brandenburgia. Obok prezentacji najciekawszych wytworów z Województwa Zachodniopomorskiego miały miejsce: cykl interaktywnych warsztatów, strefa chilloutu oraz tworzenie artystycznych pomostów pomiędzy Szczecinem a Poczdamem. / Potsdam - Creative presentation of Western Pomerania during the 25th anniversary of the Federal State of Brandenburg. Beside the presentation of the most interesting preparations from Western Pomerania took place: cycle of interaction workshops, chillout zone and creation artistic ideas between Szczecin and Potsdam.
fot. Ewa Kaziszko
fot. Ewa Kaziszko
Lustro weneckie - Indywidualna wystawa moich prac miała miejsce w Galerii R+ na Akademii Sztuki w Szczecinie a jej kuratorem była dr Małgorzata Kopczyńska / Venetian mirror - Individual exhibition of my works took place in R+ Gallery at The Szczecin Academy of Art and the curator was Małgorzata Kopczyńska, Ph.D.
fot. Janusz Piszczatowski
fot. Janusz Piszczatowski
 
 
 
 
Międzynarodowe Warsztaty - dwutygodniowe warsztaty w których miałam ogromną przyjemność uczestniczyć organizowane są cyklicznie w małej miejscowości Gludsted w Danii. Był to dla mnie niezwykle intensywny, inspirujący i owocny czas spędzony w towarzystwie wyjątkowych artystów / The International Art Workshop - two-week workshops in which I took part with pleasure, are organized cycle in small village in Denmark named Gludsted. For me it was incredibly intense, inspiration and productive time which I spent in the company of exceptional artists
 
 
Misa Namekawa, Agata Wolniewicz